La Ruta Sagnier


Ruta Sagnier en un mapa més gran
Llista de totes les obres

Obres a Barcelona

L’arquitectura d’Enric Sagnier és molt present a Barcelona, fins al punt que la seva obra podria, per si sola, il·lustrar algunes de les característiques de l’art de la construcció a la ciutat, de la qual va ser un dels protagonistes al llarg dels seus cinquanta anys d’activitat. Tot i que, malauradament, moltes mostres excel·lents van ser demolides, la presència dels edificis de Sagnier —que actualment, i cada vegada més, lluen amb la seva esplendor original després de ser sotmesos a acurades restauracions— encara és ben patent als carrers de la ciutat. L’arquitecte va aixecar grans edificis públics, sumptuosos habitatges unifamiliars, esglésies, centres d’ensenyament o blocs d’habitatges, molts d’ells a les zones més cèntriques o visibles des de bona part de Barcelona. També —convé no oblidar-ho— es deuen a l’arquitecte altres construccions de menor visibilitat, com ara les petites promocions d’habitatge obrer, els blocs d’habitatges de nivell mitjà-baix, multitud de petites reformes i les construccions industrials, la majoria desaparegudes.

La vinculació de Sagnier amb Barcelona és òbvia en diversos aspectes: és la ciutat on nasqué, visqué i morí; hi va construir un nombre considerable d’edificis, alguns de tan destacats com el Palau de Justícia o el temple del Tibidabo; i la seva obra va merèixer el reconeixement social a través dels premis concedits per l’Ajuntament.

En aquest apartat es mostren trenta-una d’aquestes construccions, seleccionades per la seva representativitat en l’obra de l’arquitecte o per la importància en la conformació de la imatge de la ciutat. Les fotografies realitzades expressament per a aquest apartat permeten fixar l’atenció en detalls que sovint passen desapercebuts en la contemplació dels edificis quan es passeja per la ciutat, i permeten imaginar una ruta urbana per l’arquitectura més destacada de Sagnier.